Spolupráce s FFUK

V letním semestru 2014 bylo sdružení Diabasis garantem přednášek pro studenty psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v rámci jednosemestrálního předmětu "Úvod do transpersonálního myšlení v psychologii".

Spolupráce s katedrou psychologie FFUK dále pokračuje.