Zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů v rámci organizace Diabasis

Tímto informačním materiálem poskytujeme uživatelům našich služeb základní informace o zpracovávání jejich osobních údajů v naší organizaci. V rámci naší činnosti a námi poskytovaným službám nakládáme s osobními údaji vždy v souladu s platnými právními předpisy. Doporučujeme Vám, abyste si informace níže pečlivě přečetli a zjistili tak, jakými principy se při zajišťování ochrany osobních údajů fyzických osob (dále jen „subjektu údajů“) řídíme. Veškeré údaje zpracováváme v souladu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1 . Důležité kontakty o správci osobních údajů:

Diabasis, z.ú

Rybničná 18/1, Praha 162 00

IČ: 26657813

Email: margareta@diabasis.cz

2. Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro daný účel (např. služby e-mailového či chatového poradenství). Tyto služby jsou však anonymní a uživatelé služby mohou vystupovat pod skutečným či fiktivním jménem, dle svého vlastního rozhodnutí. Veškeré údaje, které zpracováváme, jsou tímto anonymní a slouží především pro výzkumné a statistické účely, které vykazujeme v rámci prezentace své činnosti a podkladům k výročním zprávám – například počet uživatelů služeb za uplynulý rok, s čím se na nás uživatelé nejčastěji obraceli, jejich věkové rozložení apod.

3. Kategorie osobních údajů, které zpracováváme

4. Doba, po kterou osobní údaje zpracováváme a informace o možnosti vzít souhlas se zpracováním osobních údajů zpět

Zpracovávané anonymní osobní údaje uchováváme pro výzkumné a statistické účely po dobu fungování služby. V případě žádosti uživatele služby může být z interních záznamů odstraněn záznam o kontaktu s pracovníkem služby (bude vymazána přezdívka či jméno, které zájemce uvedl, dále e-mailový kontakt a rovněž veškeré uvedené informace)

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je: Úřad pro ochranu osobních údajů IČ: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: https://www.uoou.cz.

Kontaktováním Diabasis z.ú a projeveným zájmem o využití některých ze služeb Diabasis dáváte ve smyslu nařízení č.679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) souhlas se zpracováním výše zmíněných osobních údajů.