Krize jako příležitost

Vzdělávání pro odborníky

Diabasis pořádá přednášky, workshopy, supervize a výcviky, které v různém rozsahu pokrývají téma psychospirituální krize a psychoterapeutických metod práce nejen s psychospirituální krizí. Při zájmu o inzerované akce nebo akce pro Váš tým nebo zařízení na míru nás kontaktujte na emailu info@diabasis.cz.

Odborné programy mohou mít rozsah

  • přednášky (2hod.) na téma psychospirituální krize;
  • jednodenní semináře na téma psychospirituální krize;
  • supervize / kazuistické semináře (supervizní setkání se konají pravidelně na adrese sídla sdružení pod vedením akreditovaných supervizorů)
  • víkendové workshopy - studijní víkend zaměřený na změněné stavy vědomí a psychospirituální zkušenost;
  • sebezkušenostní vzdělávací programy;
  • odborné vzdělávací  programy.

  

Archiv proběhlých akcí

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS