Krize jako příležitost

Spolupracující léčebná a vzdělávací zařízení

  • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní psychiatrickou a psychoterapeutickou péči;
  • O. s. Remedium Praha – nezisková organizace nabízí vzdělávání v krizové intervenci;
  • Psychiatrická léčebna Bohnice – zdravotnické zařízení poskytující komplexní psychiatrickou, psychoterapeutickou a rehabilitační péči v akutních fázích duševních krizí a onemocnění. Vybraná oddělení PLB spolupracují s o. s. Diabasis.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS