Krize jako příležitost

Komu pomáháme

Lidem, kteří zažívají mimořádné stavy vědomí, kdy se vynořování neobvyklých zkušeností může proměnit v potíže, které popisujeme termínem psychospirituální krize

  • lidem, kteří v souvislosti se svým osobnostním a spirituálním rozvojem procházejí neobvyklými zážitky, které nedosahují úrovně krize. Provázení jejich procesu může přispět k vyšší kvalitě jejich života a plnějšímu zdraví;
  • lidem "bouřlivě" reagujícím na rozvíjející se duchovní praxi, meditační techniky, seberozvojové metody či alternativní terapeutické přístupy apod.;
  • lidem experimentujícím s psychoaktivními látkami (zejména LSD, lysohlávky, marihuana, MDMA...), kdy reakce na užití psychoaktivních látek má charakter psychospirituální krize;
  • lidem zažívajícím problémy v kontextu své víry, duchovního společenství či sekty, lidem se zkušeností zneužití ve spirituálním kontextu;
  • lidem léčeným na psychiatrii, přicházejícím s mytologicko-religiózními a diferenciálně diagnostickými tématy. V případě, že jde o psychospirituální krizi, může Diabasis z.ú. nabídnout šetrnou alternativu farmakoterapeutické léčby a prevenci hospitalizace.

Příbuzným nebo přátelům lidí procházejících psychospirituální krizí.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS