Krize jako příležitost

Psychospirituální krize

Psychospirituální krize je transformativní proces s léčivým potenciálem, který může mít vnější podobu psychózy, ale neměl by se zaměňovat s psychózou jako duševní poruchou. Využití adekvátních terapeutických metod může u osob v psychospirituální krizi napomoci k vyšší integraci osobnosti a plnějšímu zdraví. Jedno ze základních poselství tohoto souboru příznaků je, že za jistých okolností je normální mít „nenormální“ zážitky. Psychospirituální krize je, i přes své bouřlivé a neobvyklé projevy, fází osobního rozvoje jedince, která má potenciál spouštět pozitivní změny a při citlivém a profesionálním provázení vede k lepší integraci osobnosti.

Definice psychospirituální krize

Psychospirituální krize je v oblasti duševního zdraví poměrně novým pojmem. Jde o náročné období v životě jedince, které se projevuje epizodami neobvyklých zážitků, které zahrnují změny vědomí, vnímání, emocí a myšlení. V těchto zkušenostech se výrazně projevuje přesah do té doby obvyklých hranic prožívání sebe sama s častým výskytem transpersonálních (přesahujících běžné hranice vnímání sebe sama) nebo spirituálních (duchovních) zážitků. Psychospirituální krize nastává tehdy, když je průběh a projevy osobního rozvoje jedince příliš intenzivní a on přestává své zážitky zvládat zároveň se svým dosavadním fungováním.

Koho se psychospirituální krize týká?

 • může nastat u osob v každém věku;
 • záleží více na vnitřních faktorech;
 • procento lidí s psychospirituální krizí v populaci není známo, ale je odhadováno, že psychospirituální krizí prochází přibližně 15% pacientů hospitalizovaných v psychiatrických léčebnách s diagnózou psychóza.

Co psychospirituální krizi spouští?

 • extrémní zážitky (ohrožení života, extrémní fyzická zátěž atd.);
 • silné emoční prožitky (např. ztráta blízké osoby, traumatizace, zamilování);
 • intenzivní meditační nebo jiná duchovní praxe;
 • užití psychedelických látek za nevhodných okolností;
 • série životních nezdarů;
 • náhlá ztráta obvyklé životní struktury a nemožnost ji nahradit něčím jiným;
 • a další mezní zážitky.

Příznaky psychospirituální krize

Co se při psychospirituální krizi děje?

 • projevy jsou velmi individuální;
 • energetické prožitky v těle;
 • tělesné prožitky podobné závažným zdravotním stavům, např. infarktu,
 • smyslové vjemy, které ostatní lidé nevnímají (zvuky, tvary, barvy, světla),
 • předtuchy;
 • zážitky propojení s mytologickými a archetypálními fenomény;
 • a další zážitky parapsychologického a mystického charakteru.

Psychospirituální krize nebo psychóza?

 • pro další nasměrování osoby s psychospirituálními zážitky, které jí ztěžují běžné fungování je důležitá odborná diagnostika;
 • osoba v psychospirituální krizi na zážitky, ať jsou sebedramatičtější, nahlíží jako na psychologický proces (naproti tomu osoba trpící psychózou vnímá své prožitky jako platnou realitu);
 • osoba i v akutní psychospirituální krizi je schopna navázat spolupráci a terapeutický vztah s pomáhajícím profesionálem (naproti tomu, člověk v akutní fázi psychózy má s navázáním spolupráce potíže a léčba často musí na začátku probíhat proti jeho vůli).

Léčba psychospirituální krize

Na začátku prochází klient diagnostikou (viz výše).

Pokud jde o psychospirituální krizi, odborné psychoterapeutické doprovázení podpoří transformativní a sebeléčivý potenciál těchto zkušeností a s nimi spojených vnitřních procesů. Terapeuticky zvládnutá psychospirituální krize může vést k vyšší integraci osobnosti.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS