Krize jako příležitost

Kniha: Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii

29. 09. 2016

Aktuálně vychází kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii, na které se podíleli Petr Winkler, Michael Vančura, Petr Odstrčil a další autoři nejen z Diabasis.

V limitovaném předprodeji si ji můžete zakoupit i prostřednictvím Diabasis

  • Cena knihy: 260,-
  • Osobní odběr je možný v Praze - Ládví či dle osobní domluvy.
  • Máte-li zájem o knihu, napište prosím na email: info@diabasis.cz

Kniha Transpersonální myšlení v psychologii a psychoterapii přináší výbor textů od různých osobností, které se v současnosti na poli transpersonální psychologie pohybují, ať již v České republice, nebo ve Spojených státech.

První část knihy obsahuje teoretické statě – od historie transpersonálního hnutí po mapování hlavních témat transpersonální psychologie. Čtenář se zevrubně dozví, co tento obor znamená, odkud pochází, čím je specifický. Druhá část je složena z příspěvků od významných českých psychoterapeutů, kteří se transpersonálně profilují. Zkušenosti z praxe jsou zde prokládány teoretickými komentáři a ilustrovány jednotlivými kazuistikami.

Publikaci lze doporučit zájemcům o transpersonální psychologii, ale také všem těm, jež se zajímají o tak důležité oblasti lidské zkušenosti, jako jsou mystické a jinak spirituální prožitky. Bez náležité pozornosti věnované těmto druhům prožitků nemůže být naše psychologické poznání komplexní.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS