Krize jako příležitost

Výzkum a publikace

Níže přiložené odborné i jiné texty (rozhovory apod.) pojednávají o tématu spirituality a duševních nemocí z širší perspektivy - nejedná se o práce zaměřené pouze na problematiku psychospirituálních krizí.  

Michael Vančura - Psychospirituální krize/kap.21, D.Vodáčková a kol. - Krizová intervence, Portál 2002/

<a href="uploads/media/PSYCHOSPIRITUALNI_KRIZE_M_Vancura_03.pdf" >PSYCHOSPIRITUALNI_KRIZE_M_Vancura.pdf</a>

Michael Vančura - Rámec psychospirituální krize /prezentace pro Lékařský seminář PLB 27.4.2011/

<a href="uploads/media/PSK_Bohnice_FINAL_light__Read-Only_.pdf" >PSK_Bohnice_FINAL_light__Read-Only_.pdf</a>

David Lukoff - From Spiritual Emergency to Spiritual Problem - DSM IV

<a href="uploads/media/From_Spiritual_Emergency_to_Spiritual_Problem_DSM_IV.pdf" >From_Spiritual_Emergency_to_Spiritual_Problem_DSM_IV.pdf</a>

Michael Vančura - Za hranicemi běžné zkušenosti /rozhovor pro časopis Regenerace/

<a href="uploads/media/M_Vancura_rozhovor_Regenerace.pdf" >M_Vancura_rozhovor_Regenerace.pdf</a>

Jan Benda - Mystika a schizofrenie

<a href="uploads/media/Mystika_a_schizofrenie_J_Benda.pdf" >Mystika_a_schizofrenie_J_Benda.pdf</a>

David Lukoff - Duchovní cesta v procesu uzdravování

<a href="uploads/media/David_Lukoff_duchovni_cesta_v_procesu_uzdravovani.pdf" >David_Lukoff_duchovni_cesta_v_procesu_uzdravovani.pdf</a>

Emma Bragdon - What to do when spiritual emergency are upsetting

<a href="uploads/media/Emma_Bragdon_What_to_do_when_SE_are_upsetting.pdf" >Emma_Bragdon_What_to_do_when_SE_are_upsetting.pdf</a>

Frances Vaughan - What is Spiritual Intelligence?

<a href="uploads/media/Frances_Vaughan_What_is_Spiritual_Intelligence.pdf" >Frances_Vaughan_What_is_Spiritual_Intelligence.pdf</a>

David Lukoff - Case Example: Full Myths in Mental Illness Case

<a href="uploads/media/David_Lukoff_Case_Example_Full_Myths_in_Mental_Illness_Case.pdf" >David_Lukoff_Case_Example_Full_Myths_in_Mental_Illness_Case.pdf</a>

Anamnéza náboženské a duchovní zkušenosti (dotazník pro terapeutické využití)

<a href="uploads/media/anamneza_nabozenske_a_duchovni_zkusenosti.pdf" >anamneza_nabozenske_a_duchovni_zkusenosti.pdf</a>

James Fowler - Stages of Faith

<a href="uploads/media/Fowler_Stages_of_Faith.pdf" >Fowler_Stages_of_Faith.pdf</a>

Silvester Sawicki a Ľubomír Holkovič - Psychologicko-spirituálne a filozoficko-edukačné aspekty osobnosti

<a href="uploads/media/PS_a_FE_aspekty_osobnosti.pdf" >PS_a_FE_aspekty_osobnosti.pdf</a>

Vendula Johanová - Psychospirituální krize /diplomová práce I.část/

<a href="uploads/media/Johanova-Diplomova_prace-PK.pdf" >Johanova-Diplomova_prace-PK.pdf</a>

Vendula Johanová - Psychospirituální krize - Přílohy /diplomová práce II.část/

<a href="uploads/media/Johanova-Diplomova_prace-PK-Prilohy.pdf" >Johanova-Diplomova_prace-PK-Prilohy.pdf</a>

Barbora Janečková - Diagnostika a terapie psychospirituální krize

<a href="uploads/media/PK_dizertace_Barbora_Janeckova.pdf" >PK_dizertace_Barbora_Janeckova.pdf</a>

Martina Horníková - Nekonvenční pohled na příčiny lidského násilí a agrese, možnosti jejich řešení /středoškolská odborná činnost/

<a href="uploads/media/SOC_-_MARTINA_HORNIKOVA.pdf" >SOC_-_MARTINA_HORNIKOVA.pdf</a>

Další knižní zdroje

  • Grof, Stanislav. Grof, Christina. Krize duchovního vývoje. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-09-2.
  • Grof, Stanislav. Grof, Christina. Nesnadné hledání vlastního já. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1999. ISBN 80-86183-10-6.
  • Grof, Christina. Žízeň po celistvosti. 1. vyd. Praha : Chvojkovo nakladatelství, 1998. ISBN 80-86183-06-8.
  • Grof, Stanislav. Psychologie budoucnosti : Poznatky a poučení z moderního výzkumu vědomí. Praha : Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-937-1.
  • Grof, Stanislav. Dobrodružství sebeobjevování. 2. vyd. Praha : Perla, 2000. ISBN 80-902156-5-3.
  • Grof, Stanislav. Za hranice mozku. Praha : Perla, 1999. ISBN: 80-902156-3-7.
  • Grof, Stanislav. Holotropní vědomí. Praha : Perla, 1999. ISBN: 80-902156-2-9.
  • Grof, Stanislav. Kosmická hra : zkoumání hranic lidského vědomí. Praha : Perla, c1998. ISBN 80-902156-1-0.
  • Schermer, Viktor, L. Duch a duše : Nové paradigma v psychologii, psychoanalýze a psychoterapii. Praha : Triton, 2007. ISBN 80-7254-816-6.

Další internetové zdroje

SPIRITUAL COMPETENCY.com - stránky Davida Lukoffa, Ph.D.

Stránky o tématu energie KUNDALINI

STÍN STROMU - stránky Jana Bendy (autora dizertační práce "Mystika a schizofrenie")

INTUITION NETWORK - databáze rozhovorů s významnými představiteli nových přístupů v různých oborech

KEN WILBER - články a rozhovory filosofa, psychologa a tvůrce integrálních studií lidského vědomí

MICHAEL WASHBURN

STANISLAV GROF

WILLIS W. HARMAN, PH.D.

ROBERT FORMAN

ARTUR J. DEIKMAN

text psychiatra A.J. Deikmana na téma: "I" = awareness

CHARLES TART

ERVIN LASZLO

RALPH METZNER

WILLIAM JAMES

KAREL PRIBRAM

AMY L. LANSKY, PH.D.

RUPERT SHELDRAKE

DAVID SUZUKI

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS