Krize jako příležitost

Rozdíly mezi duchovním probuzením a psychospirituální krizí

Duchovní probouzení / psychospirituální zkušenostPsychospirituální krize
Vnitřní prožitky jsou proměnlivé, mírné a lze je snadno integrovat.Vnitřní prožitky jsou dynamické, nárazové a lze je obtížně integrovat.
Nové duchovní vhledy jsou vítané, žádoucí a široké.Nové duchovní vhledy mohou být někdy filozoficky podnětné i hrozivé.
Postupné přelévání myšlenek a vhledů do skutečného života.Omračující příval prožitků a vhledů.
Poklidné a zvládnutelné zážitky s energií.Prožitky nárazového chvění, energie, která narušuje každodenní život.
Snadné rozlišení mezi vnitřními a vnějšími prožitky, přechod z jednoho do druhého.Někdy  obtížně rozlišitelné vnitřní a vnější prožitky, nebo se projevují simultánně.
Snadné začlenění mimořádných stavů vědomí do každodenního života.Vnitřní prožitky narušují každodenní život.
Pomalá a postupná změna v uvědomění si sebe a vnějšího světa.Náhlý a rychlý posun ve vnímání sebe a vnějšího světa.
Nadšení z vnitřních prožitků, ochota a schopnost s nimi spolupracovat.Rozpolcenost vůči vnitřním prožitkům, nicméně ochota a schopnost s nimi pod odborným vedením spolupracovat.
Přijetí změny.Odpor ke změně.
Ochota vzdát se sebekontroly.Potřeba sebekontroly.
Víra v probíhající proces.Antipatie a nedůvěra vůči probíhajícímu procesu.
Náročné prožitky jsou považovány za příležitost ke změně.Náročné prožitky jsou ničivé, často nevítané.
Pozitivní prožitky jsou považovány za dar.Pozitivní prožitky obtížně akceptovatelné, zdají se být nezasloužené a mohou být i bolestné.
Méně častá potřeba mluvit o prožitcích. Častá a naléhavá potřeba mluvit o prožitcích.
Vybírá si kdy, jak a s kým bude o procesu mluvit.Nevybírá si kdy, jak a s kým bude o procesu mluvit.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS