Krize jako příležitost

Mgr. Pavel Veselský, Ph.D.

MUDr. Valerie Štáfková

Profese

gestalt terapeut, univerzitní učitel

 Kontaktní informace

telefon: 777 230 972

email: terapie@pavelsky.cz

web: www.pavelsky.cz

 Pracoviště

Olomouc

 Vztah k Diabasis

  • člen sdružení
  • terapeut sítě 

Odborné vzdělání

  • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt modalitě, Institut pro výcvik v Gestalt terapii, IVGT Praha.
  • Výcvik v Terapii zaměřené na emoce (Emotion-focused therapy), Leslie Greenberg a Laco Timulák, York University (dosud probíhá).
  • Krátkodobé vzdělávacích akcí, kurzů a semináře: Rogeriánská psychoterapie (Ladislav Nykl), Uvedení do Biosyntézy (Yvonna Lucká a Barbora Janečková), Krizová intervence (Daniela Vodáčková a Yvonna Lucká), Schultzův autogenní trénink (Veronika Víchová) a další. 

Odborná praxe

  • soukromá terapeutická praxe
  • internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka)

 Specializace

  • individuální poradenství a gestalt terapie
  • psychospirituální poradenství
  • internetové poradenství a krizová intervence formou chatu (E-linka)

 Podmínky terapie

terapie hrazena přímou platbou, terapeut nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS