Krize jako příležitost

Mgr. Michal Petr

MUDr. Valerie Štáfková

Profese

psycholog,psychoterapeut,lektor

Kontaktní informace

Pracoviště

Praha

Vztah k Diabasis

 • člen sdružení
 • pracovník služby
 • terapeut sítě 

Odborné vzdělání

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého, jednooborová psychologie
 • Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (IVGT Praha)
 • více než 270 hodin odborné supervize (J. Knop, H. Vyhnálková, Y. Lucká aj.)
 • Enneagram Professional Training Program (David Daniels, Helen Palmer)
 • workshopy emoční inteligence (VEVA - PhDr. Eva Velechovská)
 • Rodinné a systemické konstelace (Jan Bílý)
 • krátkodobé výcviky, kurzy a semináře - psychospirituální rozvoj, psychospirituální krize, práce s krizí a tělem, trauma, párová terapie, osobní a profesní rozvoj, energetická spektrální psychologie, práce s esencemi (S. Schoen, D. Baalen, E. Knijff, J. Prevatt, M. Krejčíř a další)

Odborná praxe

 • Soukromá psychologická a terapeutická praxe
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy (Centrum sociálních služeb Praha) – psycholog, psychoterapeut a poradce
 • Loď Hermes (ubytovna pro lidi bez přístřeší) – psychologické poradenství, krizová intervence, aktivizace pracovního potenciálu
 • Centrum pro podporu zdraví, SolCor – užití metod holistické spektrální medicíny
 • internetové psychologické poradenství

Specializace

 • partnerské poradenství a terapie
 • individuální poradenství a gestalt terapie
 • psychospirituální poradenství
 • enneagram

Podmínky terapie

 • terapie hrazena přímou platbou, terapeut nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS