Krize jako příležitost

Mgr. Marek Vít

MUDr. Valerie Štáfková

Profese

Psycholog, psychoterapeut, homeopat

Kontaktní informace

Pracoviště

dočasně nepřijímá nové klienty

Vztah k Diabasis

 • pracovník služby
 • terapeut sítě 

Odborné vzdělání 

 • Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, jednooborová psychologie
 • Výcvik v narativní terapii
 • Výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch
 • Homeopatická akademie

 Krátkodobé výcviky, kurzy a semináře

 • Daseinsanalytický výklad snů,
 • Psychodiagnostická a psychoterapeutická práce s kresbou stromu,
 • Imaginativní přístup k nočnímu snu,
 • Základy systemických konstelací,
 • Práce s časovou osou,
 • Úvod do řízení a supervize,
 • Základní kurz krizové intervence,
 • Od fragmentace k integraci: aspekty práce s traumatem v kontextu biosyntézy, 
 • Základní kurz v Rorschachově metodě,
 • Kurz v operacionalizované psychodynamické diagnostisce,
 • Focusing I. + II.,
 • Deinstitucionalizace v oblasti psychiatrické péče,
 • Případové konference zaměřené na člověka,
 • Tematicko-apercepční test (TAT) a z něj vycházející diagnostické metody 

Odborná praxe

 • Poradna pro rodinu, Pardubice
 • Denní psychoterapeutické sanatorium „Ondřejov“, Praha
 • Fokus Praha, Centrum Břevnov
 • Semiramis, Nymburk
 • Terapeutické centrum Modré dveře, Kostelec n. Č. l. - externě
 • Lektor sebezkušenostního výcviku při Pražské vysoké škole psychosociálních studií
 • Psychologia Náchod, s.r.o.
 • RIAPS Trutnov

 Specializace

  Rodinná terapie, psychosomatika, homeopatie

 Podmínky terapie

  terapie hrazena přímou platbou, terapeut nemá uzavřenou smlouvu se zdravotní pojišťovnou

 

 

 

 

 

 

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS