Krize jako příležitost

Využití darů

Dary, které Diabasis obdržela v roce 2013 jsme využili pro...

  • uskutečnění přednášek pro studenty oboru psychologie FFUK Praha (přednášky pro Filozofickou fakultu UK kompletně realizovalo o.s. Diabasis.)
  • pomoc 59 klientům, kteří se obrátili na službu Help Diabasis
  • spolupráci s PL Bohnice u pacientů indikovaných pro terapeutickou pomoc sítě Diabasis
  • spoluorganizaci seminářů Breta Stephensona v Praze
  • další podporu organizační, správní a ekonomické stability o.s. 

Dary, které Diabasis obdržela v roce 2011 a 2012 jsme využili na zajištění

  • projektu restrukturalizace, zvýšení kompetitivnosti organizace, profesionalizace organizačních, ekonomických, správních a odborných procesů.

Dary, které Diabasis obdržela v roce 2010 jsme využili na zajištění

  • služeb 71 klientům;
  • uskutečnění 10 vzdělávacích a podpůrných akcí pro spolupracující odborníky;
  • spolupráci s režisérem Ivo Brachtlem na dokumentárním filmu o psychospirituální krizi pro Českou a Slovenskou televizi;
  • započetí odborné spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Bohnice.

TYPO3 Web design by CodeArt

designed by KREUS